Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Αποκαλυπτηρίων , συνέχεια...

Διαβάστε πως εξυμνούσε τον Απρίλιο του 2010 ο Προβόπουλος τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου...
Το παρακάτω απόσπασμα είναι από την Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον Απρίλη του 2010 :
«…Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το πολύ μεγάλο...
δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και τη συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Τα προβλήματα αυτά προϋπήρχαν της διεθνούς κρίσης του 2008 και ήταν αναπόφευκτο, χωρίς τολμηρές και αποφασιστικές παρεμβάσεις, να οδηγήσουν, αργά ή γρήγορα, σε αδιέξοδο.

http://nonews-news.blogspot.com/2012/03/blog-post_6916.html

Καθώς οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα το δημοσιονομικό εκτροχιασμό το 2008 και το 2009 και την κλιμάκωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων που ακολούθησε.

Παράλληλα, η διεθνής κρίση μεγέθυνε τις συσσωρευμένες αρνητικές επιπτώσεις αυτών των χρόνιων αδυναμιών και επιτάχυνε την πτωτική πορεία της οικονομίας.…».

-Πρόκειται για μια ξεκάθαρη περιγραφή της εγκληματικής αδράνειας της κυβέρνησης Καραμανλή με αποτέλεσμα :

«…Οι εξελίξεις που ακολούθησαν δυστυχώς επιβεβαίωσαν τις δυσοίωνες προβλέψεις. Τον Απρίλιο του 2009 η Ελλάδα υπήχθη στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, καθώς τα ελλείμματα του 2007 και του 2008 υπερέβαιναν την τιμή αναφοράς της Συνθήκης. Το 2009
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, όπως εγκαίρως είχε προειδοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, διαμορφώθηκε σε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ (12,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Eurostat στις 21.10.2009, και τελικά 13,6% σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat στις 22.4.2010), ενώ το δημόσιο χρέος έφθασε το 115,1% του ΑΕΠ…».

-΄Ολ΄ αυτά τα νεοδημοκρατικά «κατορθώματα», κατά τον – τότε - κ.Προβόπουλο : «… προκάλεσαν μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και μεγάλη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων, έως και την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου του τρέχοντος έτους. (Σ.Σ. του 2010…).
Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική επιβάρυνση του κόστους δανεισμού και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους του Δημοσίου. Η κατάσταση αυτή, στο βαθμό που παρατείνεται, χειροτερεύει τη δημοσιονομική θέση της χώρας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική προσαρμογή και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα..».


- «Ναι…», θα μου πουν σύσσωμα τα «κυνηγόσκυλα» του ΠΑΣΟΚ και του Γ.Παπανδρέου, «…αλλά οι ΠΑΣΟΚοι φταίνε που δεν πήραν έγκαιρα μέτρα, για να σταματήσουν την κατρακύλα…» κι όχι μόνο αυτό, αλλά τόκαναν επίτηδες, για να φέρουν το ΔΝΤ και το Μνημόνιο !...».

- Αν λένε την αλήθεια οι διαρροές από τη χθεσινή κατάθεση του Προβόπουλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κάτι τέτοιο υποστήριξε κι αυτός, πως, δηλαδή, η νέα κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, δεν πήρε μέτρα για να προλάβει το κακό !...

- Ώστε, έτσι λοιπόν ; Δεν πήρε μέτρα η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κύριε διοικητά της Τ.Ε. ;

- Για, ελάτε να διαβάσουμε μαζί, τη συνέχεια της ΄Εκθεσής σας, του Απρίλη του 2010, να δούμε, τότε, με τα γεγονότα τρέχοντα και ζεστά, αυτά λέγατε ;
>>>Διαβάστε τη συνέχεια...

«…Η ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει πλέον εμπλακεί σε έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο, με μία και μοναδική διέξοδο : τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους, την άμεση δηλαδή αντιστροφή της δυσμενούς τάσης.
Στην κατεύθυνση αυτής της διεξόδου, η ελληνική κυβέρνηση κατάρτισε και δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) 2010-2013, το οποίο θέτει αρκούντως τολμηρούς στόχους όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή και περιλαμβάνει το περίγραμμα της πολιτικής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ακολουθηθεί.
Στις 9 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου ανακοινώθηκαν σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα για την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, τη μείωση των μισθολογικών δαπανών και τον περιορισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο.
Στις 24 Μαρτίου κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση (που ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου) και στις 31 Μαρτίου δημοσιοποιήθηκαν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με την ίδρυση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Αυτές οι πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής έγιναν θετικά δεκτές από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

- Αλήθεια, κύριε Προβόπουλε, εσείς με την πείρα του συντάκτη και διαμορφωτή του Οικονομικού Προγράμματος του Καραμανλή, πως και περιλαμβάνετε, στην τότε ΄Εκθεσή σας, τόσο καλά λόγια για τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου ;
Μήπως, επειδή και τα γεγονότα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ήταν αναμφισβήτητα ;

- Διαβάστε τα μαζί μας, λοιπόν, στην ίδια ΄Εκθεση τα αναφέρετε :

«…• Στις 11 Φεβρουαρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ δήλωσαν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τη δέσμευσή της να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο και πρόσθεσαν ότι τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ θα αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, αν χρειαστεί, για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο.

• Στις 16 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN)
γνωμοδότησε για το ΕΠΣΑ, κάλεσε την Ελλάδα να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα
κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 και κάτω του 3% του ΑΕΠ έως το 2012 και εξέδωσε σύσταση προς τη χώρα να ευθυγραμμίσει τις οικονομικές πολιτικές της με τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, υιοθετώντας μια τολμηρή και ολοκληρωμένη δέσμη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

• Στις 3 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι
είναι ευπρόσδεκτα τα “πειστικά πρόσθετα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα δημοσιονομικής
εξυγίανσης” που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση εκείνη την ημέρα και αξιολόγησε
θετικά την προβλεπόμενη πολύ ταχεία εφαρμογή των μέτρων αυτών καθώς και την αναγνώριση, από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, της ανάγκης να υιοθετηθούν και να
εφαρμοστούν γρήγορα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με την απόφαση του
ECOFIN της 16ης Φεβρουαρίου.

• Στις 9 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε, ύστερα από επισταμένη διερεύνηση,
ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου φαίνονται επαρκή για να
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων για το 2010. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και από το ECOFIN στις 16 Μαρτίου.

• Στις 25 Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ επαναβεβαίωσαν τη δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου και κατέληξαν σε συμφωνία, ότι τα κράτη-μέλη της
ζώνης του ευρώ είναι έτοιμα να συνεισφέρουν με συντονισμένα διμερή δάνεια σε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνει σημαντικού ύψους χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και κατά πλειοψηφία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση…».

- Και τα μέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζεις κ. Προβόπουλε, τα οποία τα κρίνεις θετικά και την θετική υποδοχή, που είχαν από τα όργανα της Ε.Ε., αναφέρεις αναλυτικά, στην ΄Εκθεσή σου, τον Απρίλη του 2010.

- Γιατί, τώρα, λες άλλα και μιλάς για «μη λήψη μέτρων, που οδήγησε στο Μνημόνιο» ; Γιατί εμφανίζεσαι να υιοθετείς την επιχειρηματολογία των συνωμοτικών κέντρων κατά του Γ. Παπανδρέου και ν΄ ασπάζεσαι τις μαλακίες των διάφορων χαχόλων της δεξιάς, περί προδοσίας κι άλλα ευτράπελα ;
Φαίνεται θυμήθηκες τις ρίζες και την πολιτική καταγωγή σου κι είπες να βάλεις, κι εσύ, ένα λιθαράκι, στο κτίσιμο του νέου εμφυλιωτικού σκηνικού, που βυσσοδομείται από το χώρο σου και τα άνομα συμφέροντα, που τον ξανα-εναγκαλίστηκαν !

- Αλήθεια, αυτά τα πράγματα, σου τα έβαλαν στην Επιτροπή τη Βουλής, επεσήμανε κανείς την παλινωδία σου ή οι συμμετέχοντες, εκεί, είναι, όλοι, συντονισμένοι στο ίδιο κλίμα ;
Αναρτήθηκε από ΛΟΓΟΠΛΟΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου