Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Η sexy Rachel και η πρώτη και η τελευταία 135 coupe


A California-born, Rachel is also the proud owner of a special BMW: a Le Mans Blue 135i with a six-speed manual transmission. The 135i has just concluded its first and last production run, and it is highly regarded as an enthusiasts’ car. Rachel ordered the 300 horsepower.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου