Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Παραδείγματα φορολόγησης εισοδημάτων του 2013 για μηχανικούς... έτσι πληρώνει ο ποιο κάλος ο μηχανικός...


Παραδείγματα φορολόγησης εισοδημάτων του 2013, όπως αυτά παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ανοιχτή Συνέλευση μηχανικών την Τετάρτη 7/5/2014

Αναρτούμε παραδείγματα φορολόγησης εισοδημάτων του 2013, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ανοικτή συνέλευση μηχανικών την Τετάρτη 7/5/2014 .Τα παραδείγματα είναι απόλυτα ενδεικτικά του φορολογικού παραλογισμού που έχουν επιβάλει και πρέπει να διαδοθούν σε όλους τους συναδέλφους

παράδειγμα 01

μηχανικός μισθωτός που ασκεί και ελευθέριο επάγγελμα:-­ εισόδημα από μισθό: 6.000 €
φόρος 22%=1.320 €, μείωση από το φόρο 1.320 €, άρα φόρος στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 0 €. Απαιτούνται αποδείξεις 25%x6.000=1.500€

-­ καθαρό εισόδημα από ελ. επάγγελμα: 2.000 €, φόρος 26% = 520 €, παρακράτηση φόρου: 1.000€

προκαταβολή φόρου για το 2014 = 520 x 55% -­ 1.000

φόρος= 520-­1.000=-­‐480

συν τέλος επιτηδεύματος 650 €

τελικός φόρος= 650-­480=170 €
πραγματικό εισόδημα: 8.000 €
τεκμαρτό εισόδημα: 3.000 €
φορολόγηση με το πραγματικό

παράδειγμα 02
μηχανικός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα:καθαρό εισόδημα από ελ. εππάγελμα: 2.000€

Επειδή το πραγματικό είναι < από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000€, η
φορολόγηση θα γίνει για τα 3.000 €

φόρος = 3.000 x 26% = 780 €
προκαταβολή φόρου στο έτος: 100 €
προκαταβολή φόρου για το 2014 = 780 x 55% -­ 100 = 329 €

φόρος= 780 + 329 – 100 = 1.009 €

συν τέλος επιτηδεύματος 650 €

τελικός φόρος= 650 + 1009=1659 €
πραγματικό εισόδημα: 2.000 €
τεκμαρτό εισόδημα: 3.000 €
φορολόγηση με το τεκμαρτό

παράδειγμα 03
ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρό εισόδημα από ελευθ. εππάγελμα 100€ και επιπλέον ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια 2.000 €
Δωρεάν παραχωρημένη κατοικία 70m2, με βοηθ. Χώρους 10m2 —> τεκμήριο = 3.200 €
ΙΧ 1200cc, κυκλοφορίας 2004 —> τεκμήριο = 2.800 €

+ ελάχιστη αντικειμ. δαπάνη 3.000 €
ήτοι, σύνολο τεκμηρίων = 9.000 €

δηλωθέν εισόδημα = 100 + 2.000×0,95 = 2.000 €
Διαφορά τεκμηρίων: 9.000-­‐2.000=7.000, που θα φορολογηθούν ως εισόδημα από ενοίκια.
-­ φόρος από ελευθ. επάγ.= 100 x 26% = 26 €
-­ φόρος από ενοίκια = 7.000+1.900 = 8.900 x 10% = 890 €
-­ συμπληρωματικός φόρος = 2.000 x 1,5%=30 €
Προκαταβολή φόρου για το 2014: (26+890+30) x 55% = 520,30 €
Συνολικός φόρος = 26+890+30+520,30= 1466,30 €,

συν τέλος επιτηδεύματος 650 €

Τελικός φόρος= 650 + 1466,3 = 2.116,3 €

για πραγματικό εισόδημα 2.100 €


παράδειγμα 04
ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρό εισόδημα από ελευθ. εππάγελμα 100€.
Δωρεάν παραχωρημένη κατοικία 70m2, με βοηθ. Χώρους 10m2 —> τεκμήριο = 3.200 €

ΙΧ 1200cc, κυκλοφορίας 2004 —> τεκμήριο = 2.800 €

+ ελάχιστη αντικειμ. Δαπάνη 3.000 €
Ητοι, σύνολο τεκμηρίων=9.000 €

δηλωθέν εισόδημα = 100 €
Διαφορά τεκμηρίων: 9.000 -­ 100 = 8.900, που θα φορολογηθούν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Φόρος από ελευθ. επάγ. = 9.000×26% = 2.340 €
Προκαταβολή φόρου για το 2014: (2.340) x 55% = 1.287 €
Συνολικός φόρος=2.340 + 1.287 = 3.627 €,

συν τέλος επιτηδεύματος 650 €

Τελικός φόρος= 650 + 3.627 =4.277 €

για πραγματικό εισόδημα 100 €


παράδειγμα 05
- μηχανικός 7 ετών με ακαθάριστα έσοδα 600 ευρώ από 4 ΠΕΑ (δεν μπορεί να φορολογηθει ως μισθωτός).

- πλήρωσε ΤΣΜΕΔΕ 1576,32 x 2 = 3.152,64 ευρώ, άρα ζημία 600 – 3.152,64 = -2.552,64.

- για τα 4 ΠΕΑ πλήρωσε ΦΕΜ 60 ευρώ.

- α περίπτωση:

έχει στην κατοχή του ΙΧ 1200cc του 2004 —> τεκμήριο: 2.800 ευρώ

και φιλοξενείται από τους γονείς του

Επειδη δηλωνεται πραγματικο ή τεκμαρτο εισοδημα ενεργοποιείται και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 €, άρα συνολικό τεκμαρτό εισόδημα 5.800 €, στα οποία και θα φορολογηθεί ως να πρόκειται για εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

κύριος φόρος: 5.800 x 26% = 1.508 €

προκαταβολη: 1.508 x 55% – 60 = 769,40 €

τελικος φορος: 1.508 + 769,40 – 60 = 2.217,40 €

+ τελος επιτ.: 650,00

σύνολο: 2.867,40 €

Άρα, για ζημία 2.552,64 € καλείται να πληρώσει 2.867,40 €


- β περίπτωση:
Όπως πάνω, αλλα τώρα μένει σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία 70m2 με βοηθητικούς χώρους 10m2 –> τεκμήριο: 3.200 €

συνολικό τεκμαρτό εισόδημα: 9.000 €, στα οποία και θα φορολογηθεί ως να πρόκειται για εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

κυριος φορος: 9.000 x 26% = 2.340 €

προκαταβολη: 1.508 x 55% – 60 = 1.227,00 €

τελικος φορος: 2.340 + 1.227 – 60 = 3.507,00€+ τελος επιτ.: 650,00

συνολο: 4.157 €


Αρα, για ζημία 2.552,64 € καλείται να πληρώσει 4.157,00 €


http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/παραδείγματα-φορολόγησης-εισοδημάτω/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου