Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Κύριε Βενιζέλο, επειδή πονάτε πολύ, για τους ανέργους μας… εμείς θα σας τελειώσουμε

Σας υπενθυμίζω ότι «Ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ανήλθε το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι σε 1.025.877 άτομα. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 313.812 άτομα (+44,1%) σε έναν μόνο χρόνο και κατά 16,8% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2011.»

Φυσικά, το κάνουμε με πόνο ψυχής ανάλογα με τον δικό σας, διότι όπως Σεις χτες είπατε ξεκινώντας τη λαμπρή συνέντευξή σας  :[…]. Θεωρήσαμε χρήσιμο για σας και κυρίως για την έγκυρη και άμεση ενημέρωση του ελληνικού λαού, να οργανώσουμε αυτή τη συνέντευξη, προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως και αυθεντικά, για το που βρίσκονται οι συζητήσεις μας με τους θεσμικούς μας εταίρους, με την τρόικα και για το πώς εξελίσσονται ορισμένα άλλα πολύ βασικά πράγματα, που συνδέονται με την εκτέλεση των αποφάσεων της Ευρωζώνης στις 21ης Ιουλίου. Αυτά είναι ζητήματα, που αφορούν κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση και το μέλλον της χώρας και για τα οποία πρέπει όλοι να είναι ενημερωμένοι για να είναι όλοι συνυπεύθυνοι σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που καταβάλλουμε.[…]
Έχοντας συναίσθηση της (όπως σεις τονίσατε) Συνυπευθυνότητας,  δημοσιεύω όλο το κείμενο που είδε χτες το φως της δημοσιότητας για την Ανεργία, διότι όπως εσείς είπατε, λιγουλάκι Υπεύθυνοι είστε κι Εσείς - n’est pas?
Θα ήταν θαρρώ, κακοήθεια εκ μέρους μου, να ταυτίσω το νέο χτεσινό σας προεκλογικό σύνθημα «Αρχίζουμε» με το κοφτό κι ευφυές «Πάμε» του Γεωργίου του Βου-Παπανδρέου του Γάμα –να τα λέμε κι αυτά!
***

Διαβάστε λοιπόν, διότι δεν επιθυμώ, όταν βλέπω το πονεμένο σας πρόσωπο, να μου έρχεται αίφνης στο νου το:

…ceci nest pas une pipe!

Ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ανήλθε το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι σε 1.025.877 άτομα. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 313.812 άτομα (+44,1%) σε έναν μόνο χρόνο και κατά 16,8% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2011
Δυσοίωνο είναι και το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα εάν είναι “νέοι” ή “παλαιοί” άνεργοι) αποτελούν πλέον το 54,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ το ποσοστό των “νέων ανέργων” (όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση) ανέρχεται στο 24% του συνόλου.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ανεργίας ήταν 14,2% το δ΄ τρίμηνο 2010 και αυξάνεται συνεχώς (15,9% το α΄ τρίμηνο 2011, 16,3% το β΄ τρίμηνο 2011 και 17,7% το γ΄ τρίμηνο 2011).
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (24,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (17,8%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (39,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 44,9%.
Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (30,9%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (28%) και οι απόφοιτοι ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (23,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (11,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (14,8%).
Από το σύνολο των ανέργων, το 90,8% αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 46,8% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 46,4% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.
Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2011, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (29,1%),
β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (26%),
γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (16,2%).
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (25,2% έναντι 20,2%). Επίσης, το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό,ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 51,7%.
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία (25%), στη Στερεά Ελλάδα (23,8%), στην Κεντρική Μακεδονία (22,8%) και στην Αττική (21,7%). Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο (11,9%) και στις Ιόνιους Νήσους (13,9%).
Το δ΄ τρίμηνο 2011, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.932.790 άτομα. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,5% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2010.
Το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, εξάλλου, βρήκαν απασχόληση 81.587 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 37.631 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 218.401 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 98.594 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 123.286 άτομα, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,1% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 58,3% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, και το 5,1% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 63%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.
Ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρείται ότι σε όλους τους τομείς καταγράφεται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 7%, στον δευτερογενή σε 17,1% και στον τριτογενή τομέα σε 6,4%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου