Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

H ανεργία θα φτάσει στο 24% το 2013 , Ύφεση 6% φέτος και 4,2% το 2013 προβλέπει η Κομισιόν


Ύφεση 6% φέτος και 4,2% το 2013 προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα...
Βαθιά ύφεση 6% του ΑΕΠ φέτος και 4,2% το 2013 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα στις επί το δυσμενέστερο αναθεωρημένες εκτιμήσεις της, τοποθετώντας στο 2014 την επιστροφή σε ... θετικά πρόσημα της τάξης του 0,6% -με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η Κομισιόν εκτιμά επίσης ότι η ανεργία θα φτάσει στο 24% το 2013 πριν αρχίσει δειλά να υποχωρεί στο 22,2% τον επόμενο χρόνο.

Δείτε τις πλήρεις προβλέψεις της Κομισιόν για την ΕΕ (αγγλικά)

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες εαρινές προβλέψεις της, η Κομισιόν έβλεπε ύφεση 4,7% του ΑΕΠ φέτος και μηδενική μεταβολή το 2013.

«Οι βασικές κινητήριες δυνάμης της ύφεσης παραμένουν ως επί το πλείστον αμετάβλητες» γράφει η Κομισιόν (σ.65): Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζει να συρρκινώνεται λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και της μείωσης μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Έπειτα, τα μέτρα εξοικονόμησης για τη συγκράτηση των δημοσιονομικών ισορροπιών «ενισχύουν τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης», τονίζει η Κομισιόν.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζει να υφίσταται έντονες πιέσεις λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και των πολιτικών αβεβαιοτήτων και η δυναμική των εξαγωγών «είναι ανεπαρκής για να αντισταθμίσει τις υφεσιακές πιέσεις», υπογραμμίζει η Επιτροπή.

in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου