Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας για τις εξαγωγές


Αρνητικό ρεκόρ τετραετίας σημειώθηκε τον Νοέμβριο 2013 στις ελληνικές εξαγωγές, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 22,6%. Δηλαδή διαμορφώθηκαν στα 2,13 δισ. ευρώ, έναντι 2,76 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012. Η αξία των εξαγωγών τον Νοέμβριο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 7,9%.

Ετσι, οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών περιορίστηκαν στα επίπεδα του 1,2% την περίοδο Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων η μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Νοέμβριο κατά 22,6%, αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-28,8%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-13,8%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 10,6% και στις χώρες της Ε.Ε. κατά 6,1%.

Συνέπεια αυτών των μεταβολών, ήταν το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να διαμορφωθεί στο 45,7% (έναντι 54,3% των Τρίτων Χωρών), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 60,63% υπέρ των χωρών της Ε.Ε., έναντι 39,37% προς Τρίτες Χώρες.

Οι κλάδοι που αντιστέκονται Παρά το σκηνικό έντονης υποχώρησης του συνόλου των εξαγωγών, θετικές κρίνονται οι επιδόσεις στους κλάδους των χημικών προϊόντων (+8,3%), των ποτών-καπνού (+7,6%), ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι κλάδοι των εμπιστευτικών προϊόντων (+64,6%) και διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (+6,5%).

Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται σημαντικές μειώσεις, με κυριότερες αυτές στα πετρελαιοειδή (-41,8%), το ελαιόλαδο (-34%), τα μηχανήματα (-18,5%) και τις πρώτες ύλες (-12,8%), ενώ ενισχύθηκαν οι πιέσεις και στον κλάδο των τροφίμων (-6,5%).

Εισαγωγές
Δύο όψεις παρουσίασαν τον περασμένο Νοέμβριο οι εισαγωγές. Αφενός, σημαντική ήταν η μείωση στη συνολική τους αξία κατά 15,3% (στα 3,66 δισ. ευρώ από 4,33 δισ. ευρώ του Νοεμβρίου του 2012). Αφετέρου και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει αύξηση κατά 4,4%, προερχόμενη κυρίως από εισαγωγές από Τρίτες Χώρες (+32%), δεδομένων και των προετοιμασιών της αγοράς για την εορταστική περίοδο. Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, η μείωση των εισαγωγών υπολογίζεται στο 4,7% σε σχέση με την περίοδο Δεκέμβριος 2011- Νοέμβριος 2012.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου