Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Στα 1,08 δισ. ευρώ τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας


Στο ποσό των 1,081 δισ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2014, η είσπραξη των οποίων ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου.

Ακόμη, η Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης της ΓΓΠΣ ανακοίνωσε πως:
- Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εκκρεμών χρεωστικών και μηδενικών ΦΑΠ ετών 2012 και 2013. Τα τελευταία έχουν αναρτηθεί από 31.12.2013 στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx μέσω της οποίας γίνεται εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά η ημερομηνία πληρωμής 1ης δόσης είναι η 31η.1.2014,

- Ολοκληρώθηκε η 2η εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα (7.081 υπόχρεοι) έχουν αναρτηθεί στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου», www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp με ημερομηνία πληρωμής την 31η.1.2014,

- Βεβαιώθηκαν ανείσπρακτα Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2013 που αφορούν σε 95.000 περίπου οχήματα, με ημερομηνία πληρωμής την 31η.1.2014,

- Βεβαιώθηκαν 1.645.000 ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες παροχές Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2012, με ημερομηνία πληρωμής την 31η.1.2014. Ειδοποίηση ανά υπόχρεο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»),

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου